Supervision & Ledersparring


Med udgangspunkt i en systemisk, mentaliseringsbaseret og eksistentiel tilgang, tilbydes supervision og ledersparring.


Sammen undersøger vi de problemstillinger og udfordringer, som I står overfor, med henblik på at skabe forandring. Der tages udgangspunkt i det personlige ledelsesgrundlag, og hvordan dette kan hjælpe med nye måder at facilitere ledelse på.


Vi vil sammen være nysgerrige på typer af ledelse og de forskellige paradokser, som vi hver dag står i som ledere.  Supervision af socialrådgivere


Faglig supervision af socialrådgivere og andre professioner indenfor det specialiserede socialområde.


Der tilbydes både individuel - og gruppesupervision.

Også her anvendes en systemisk, mentaliseringsbaseret og eksistentiel tilgang.Oplæg & procesfacilitering


Jeg tilbyder oplæg & workshops indenfor det udsatte socialområde, herunder æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og børnehandicap.


Har I brug for input til at arbejde videre med de emner, som dukker op i supervision og sparring, kan vi sammen tilrettelægge et forløb, som tager fat i netop de udfordringer.