Udvikling af det personlige lederskab & medarbejderudvikling

 

En sund organisation med en høj social kapital argumenterer for visionær & modig ledelse, hvor tillid og meningsfulde former for samarbejde danner rammen for relationer.

Fremtidens organisationer kalder på komplekse løsninger.

 

Jeg tror på at visioner og strategier bedst faciliteres, når vi har rum og nærvær til refleksion; både blandt ledere & medarbejdere.

 

At bedrive ledelse er både at drifte en virksomhed, men i lige så høj grad, at være i stand til at lede og inspirere sine medarbejdere.

Og hvordan gør man det? Hvordan skaber man følgeskab og hvordan sikrer man at alle er med og arbejder sammen mod et fælles mål?

 

Det gør man blandt andet ved at være helt skarp i sit eget ledelsesrum. At kende sig selv og vide hvilke knapper der skal skrues og justeres på i forskellige situationer.

Jo mere kendskab du har til din egen ageren og væren, måden du anskuer verden omkring dig på, samt de psykologiske og relationelle processer mellem mennesker,  jo større bliver både dit refleksion - og handlerum!

 

I et forløb hos mig, går vi helt tæt på dit lederskab og sammen vil vi være undersøgende og nysgerrige på de paradokser og ofte modsatrettede krav, du står overfor i hverdagen.


Kulturen på din arbejdsplads har stor betydning for hvordan du lykkedes og for din performance. Deraf er jeg opmærksom på at sætte mig ind i lige netop jeres arbejdsplads og mønster. 

 

At bedrive ledelse er kompleks, og jeg vil støtte dig i de ledelsesmæssige refleksioner, som understøtter din proces i at prioritere, vælge til og fra, og styrke dine relationelle kompetencer.

 

Med udgangspunkt i et frisættende ledersyn, undersøger vi sammen de problemstillinger og udfordringer, som du står overfor, med henblik på at skabe forandring og udvikling. 

 

Der tages udgangspunkt i det personlige & autentiske ledelserskab og hvordan dette kan hjælpe med nye måder at facilitere ledelse på i din kontekst og virkelighed.

 

Vi vil sammen være nysgerrige på typer af ledelse og de forskellige paradokser, som vi hver dag står i som ledere.

 

Jeg arbejder helhedsorienteret og løsningsfokuseret med fokus på udviklingspsykologi ud fra et psykodynamisk & systemisk grundlag i opgaveløsningen.

 

Jeg er inspireret af frisættende ledelse, fremtidens organisationer og fair processer ind i et ledelsesperspektiv.