MBSR

Mindful Baseret Stress Reduktion

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) forbedrer livskvalitet, øger trivsel, humør, empati og opmærksomhed samt nedsætter symptomer på stress, angst, depression og smerter. De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres i områder, som står for regulering af stress. DANSK CENTER FOR MINDFULNESS

- Aarhus Universitet


MBSR er en videnskabelig dokumenteret metode. Det er forskningsmæssigt dokumenteret at MBSR kan styrke mental sundhed, forbedre trivsel og  nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.


Mindfulness kan defineres som bevidsthed og Compassion kan defineres som evnen til at lindre lidelse, hvilket er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre.

Effekten af mindfulness er compassion.


Jeg har siden 2005 praktiseret og kender derfor betydningen af en mindful tilgang, både i arbejdssammenhænge - og privat.


Jeg ved at meditation og nærværstræning har en postiv effekt på den mentale sundhed. Jeg inddrager elemener fra metoden i både terapi & sparring.Jeg er i gang med at uddanne mig til MBSR lærer, og kan derfor også tilbyde undervisning & formidling i metoden.


                                                                             

                                                                                        For mere info om MBSR  

                                                                                                     https://mindfulness.au.dk/