TERAPI

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd"


                                                                                 K.E. Løgstrup


Kendskab og mærkbarhed.  At kunne mærke sine følelser, og vide hvad de kommer af.

Vi mennesker er i konstant forandring og jeg tror på at vi alle ønsker at performe bedst muligt i livet.


I terapien er tryghed, kompetencer, etik & det relationelle rum af afgørende betydning.

Jeg arbejder ud fra antagelsen om, at vi altid forsøger at gøre det bedst mulige i en situation. Det betyder at min tilgang 

bygger på den forståelse, at vores adfærd har en betydningsfuld funktion, samtidig med at den er en beskyttelse mod endnu større indre smerte.

Positiv reformulering handler om afdækningen af, hvordan selvdestruktivitet har en vigtig funktion for personlighedens balance.


Jeg arbejder med mennesker, som har været udsat for svigt og overgreb, som har oplevet tab og traumer, eller som ønsker at blive klogere på eget ståsted, egen udvikling og opnå mere mærkbarhed.


Jeg anvender en eklektisk tilgang med udgangspunkt i systemisk, eksistentiel og psykodynamisk teori.Jeg er psykoterapeut MPF, hvilket betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Når du vælger en psykoterapeut MPF, er du garanteret at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse, erfaring og kompetence til at udføre samtaleterapi. 


Se mere på


https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/hvad-er-en-psykoterapeut-mpf/